image

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

  • İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası Talentsloop Aydınlatma metni Talentsloop Paneli’ne üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Panel'e üye olması amacıyla, Panel’in bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
  • Benson Excellence Yönetim Danışmanlık Hizmetleri (Bundan sonra “Benson” olarak anılacaktır.) ile Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Üye, Talensloop’a üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 2- TANIMLAR

Talentsloop: Benson Excellence Yönetim Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde hizmet sunan portal sistemi.

Aday: Aday, Talentloop Paneline kaydolarak; bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübelerini, iletişim bilgilerini ve çalışmak istedikleri alanlarla ilgili bilgileri kayıt formunda dolduran ve paneldeki iş alanlarına uygunluk durumuna göre Talentsloop ekibince yapılan değerlendirme sonrası üyeliği aktif hale getirilen bireylerdir. 

Şirket: Talentsloop Panelinde yayınlanan Aday’lara ilişkin mesleki bilgileri görüntüleyebilen, ihtiyaçlarına uygun Aday ile Talentsloop üzerinden iletişime geçerek teklif sunan ve işe alım sürecini gerçekleştiren işverenlerdir.

MADDE 3 – KONU VE KAPSAM

3.1. Benson, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak Talentsloop adlı çevrimiçi elektronik ortamı işletmektedir. Benson; özgeçmişi ile birlikte yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübelerini sunan Aday bilgilerinin, istihdam ihtiyacı duyan Şirketler’e, Talentsloop Paneli üzerinden sunulması ve istihdam ihtiyacına uygun Aday ile işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi ortamını sağlamaktadır.

3.2. Benson, Panel üzerinde yer alan hiçbir Aday’ın işvereni konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak Talentsloop ekibi, Üyelerin profilleri aracılığı ile sakıncalı bir davranışın tespiti halinde üyelik iptali/kara listeye alma gibi bir yetkisi bulunmaktadır.

3.3. Benson, Aday tarafından sunulan bilgi ve içeriklerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, bu konuda Benson’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

3.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Talentsloop Paneli’ne üye olarak; Aday Paneli üzerinden bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübelerini, iletişim bilgilerini ve çalışmak istedikleri alanlara ilişkin bilgiler sunabilir, Şirket Paneli üzerinden istihdam ihtiyacına uygun Aday ile iletişime geçerek işe alım gerçekleştirebilir.

3.5. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacı, Talentsloop Paneli üzerinden yayınlanan, Aday profillerine, istihdam ihtiyacı bulunan Şirket tarafından işe alım sürecinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye, Talentsloop Paneli’nde yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Benson tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

3.6. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Benson ile Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Aday ve Şirket arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Şirket, işe alım işlemini Talentsloop Paneli aracılığı ile gerçekleştirmelidir ancak Benson, Aday ile Şirket arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.7. Talentsloop Paneli üzerinden kesinlikle yasadışı veya spam hizmet verilmemektedir.

3.8. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir. 

MADDE 4- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Talentsloop Paneli’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için Talentsloop Paneli’nde talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Benson’un gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler de talep edebileceğini ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği aktif hale getirmeyebileceğini kabul eder.

4.2.İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.3. Üye, Talentsloop Paneli üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine, belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin Talentsloop Paneli dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

4.4. Üye, Benson’ın diğer Üyelerine ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması, paylaşılması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

4.5. Aday, Panelde yer alacak çalışmalarına, deneyim ve tecrübelerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Benson’ın da bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Şirketler’i yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını; kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Benson’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.6. Üye, Aday’ın Panel üzerinden sunduğu bilgilere ilişkin hata, yanlışlık ve ayıplardan hiçbir surette Benson’ın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Benson’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Benson’ı şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.7. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Benson’ın marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.8. Benson; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Talentsloop Paneli’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır. Panel’e kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Benson tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Benson sorumlu değildir. Benson, Panel üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye, bu sebeple Benson’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.9. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat Üye sorumlu olacaktır. Üye’nin, Talentsloop Paneli’ndeki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir ve başkalarına devredilemez. 

4.10. Herhangi bir gerçek kişinin Panel’e, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.11. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Panel üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Talentsloop ekibini haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Panel’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini Talentsloop’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Benson’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde Benson’ın, bütün zararlarını Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.12. Profilin eksik, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı içeriklerle oluşturulması, Aday tarafından talep edilen ücretin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Benson’ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Benson’ın, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır.

4.13. Üye tarafından yapılan bir işlemin Talentsloop ekibi tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Üye tarafından Panel aracılığı ile yapılan bir işleme ilişkin olarak Benson’a bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Benson anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar, anılan işlem sebebiyle Üye’nin Panel kullanımını sınırlandıracaktır.

Benson, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Benson’ın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır. 

4.14. Benson, Talentsloop Paneli’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Benson, Paneli’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca Benson, Aday ile Şirket arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır. Ancak; Benson, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Benson’a ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir. Üye’nin, Talentsloop Paneli’nde yayınladığı herhangi bir görselin, yazının, videonun veya sesin yazılı ve sair içeriğin Benson’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, Benson ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.15. Benson, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; Talentsloop Paneli üzerinden gerçekleştirilen işe alım bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir.

4.16. Benson, Aday ve Şirket’in iş ilişkisinde ve işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Talentsloop Paneli’nde sergilenen Aday profillerinin mevzuata uygunluğundan, diğer gerekli belgenin tesliminden ve işe alım sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Aday bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.17. Benson, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca Benson’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Talentsloop ekibi Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilecektir.

4.18. Üye,Talentsloop Paneli’ni hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

4.19. Üye, Talentsloop Paneli üzerinden işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye,  Talentsloop Paneli’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.20. Talentsloop Paneli içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Benson’ın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.21. Üye, Benson’ın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Benson sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Panel’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.22. Üye’nin, Benson’ın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.23. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.24. İşbu Sözleşme’de öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle Benson üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, Talentsloop Paneli nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle Benson üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

4.25. Benson; Üye tarafından Panel’e eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Panel üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. Benson, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye’nin Talentsloop Paneli üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

4.26. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere Benson ve/veya Panel aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Benson ve/veya Panel’i kötülemeyeceğini ve Benson’a yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27. Üye; Panel üzerinden diğer Üye ile iletişime geçerek yürüttüğü işe alım işlemlerini Panel haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Benson anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir. Bu durumda Benson’ın, Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

4.28. Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.29. Üye’nin, Panel’e üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.30. Şirket’in, Talentsloop Panel’i aracılığı ile işe almış olduğu Aday’ın, Panel aracılığı ile bildirmiş olduğu bilgilerin eksik, yanlış ya da hatalı olması durumunda uğramış olduğu zararı Benson’dan talep etme hakkı bulunmamaktadır. 

MADDE 5- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. İşbu madde çerçevesinde bilgileri ifşa eden Taraf “İfşa Eden”, bilgilerin ifşa edildiği Taraf “İfşa Olunan” olarak anılacaktır.

5.2.İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra; sözlü, yazılı, görsel, elektronik veya sair şekilde, İfşa Eden tarafından veya İfşa Eden adına, İfşa Olunan’a doğrudan veya dolaylı olarak açıklanan veya sağlanan ya da İfşa Olunan’ın sair şekilde edindiği; İfşa Eden’e ait her türlü ticari, finansal, operasyonel, teknik ve/veya kurumsal bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; İfşa Olunan’ın ürünlerine, hizmetlerine, Panel içerisinde temin edilen logaritmik sistemine, teknolojilerine, projelerine, faaliyetlerine, iş planlarına ve ticari işlerine, ticari iş ve ürün araştırması geliştirmesine; know-how, tasarım haklarına, ticari sırlarına, pazar fırsatlarına, finansal tablolarına ilişkin her türlü bilgi ve bunların yanı sıra bu bilgileri içeren veya herhangi bir şekilde yansıtan her türlü rapor, not, analiz, derleme, tahmin raporu, veri, uzman raporu, bilgi özetleri, çalışmalar ile log kayıtlarını ve sair belgeler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

5.3.Taraflar Gizli Bilgilerin kendi çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından bu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı bir şekilde ifşa edilmemesini ya da dağıtılmamasını temin etmek için kendisinden beklenen tüm önlemleri almayı ve bu kişilerle en az işbu Sözleşme’de belirtilen seviyede koruyucu hükümler içeren gizlilik sözleşmeleri akdetmeyi ve bu sözleşmelerin ihlali durumunda 100.000,00 TL cezai şartı ödemeyi kabul eder.

5.4. Bu anlamda Taraflar:

  1. Her türlü Gizli Bilgi’yi tam bir gizlilik içerisinde tutmayı ve muhafaza etmeyi ve Gizli Bilgi’yi veya herhangi bir kısmını İfşa Eden tarafından yazılı izin verilmedikçe üçüncü kişilere ifşa etmemeyi,
  2. Gizli Bilgi’nin izinsiz kullanımını, yayılmasını veya yayımlanmasını önlemek için hiçbir durumda makul özen derecesinin altında olmamak şartıyla, en az kendisinin benzer önemini haiz Gizli Bilgilerini korumakta gösterdiği özeni göstermeyi,
  3. İfşa Eden’in önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette Gizli Bilgi’yi kopyalamamayı ve Gizli Bilgi kopyası üretmemeyi,
  4. Hiçbir Gizli Bilgi’yi, işbu Sözleşme’nin ifasından başka bir amaçla, tamamen veya kısmen kullanmamayı ve yukarıda hükümlerin genel niteliğine halel gelmeksizin hiçbir Gizli Bilgi’yi İfşa Eden’e karşı herhangi bir ticari avantaj elde etmek amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.5. Benson, Panel üzerindeki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

5.6. Benson, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

5.7. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak Talentsloop Paneli’ne üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Üye, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

5.8. Üye’nin Talentsloop Paneli’ne beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Benson’ın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Benson işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte Panel üzerinden erişime sunulmaktadır. 

5.9. Benson ile Talentsloop Paneli aracılığı ile paylaşılan kişisel veriler, Benson gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Benson, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Benson, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

5.10. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki Kişsiel Veri işlemleri bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar, KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle veri işleme süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde Taraflar uygun önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. İşbu maddede yer alan yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin feshinden veya hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Benson; markası ve logosu, Talentsloop Paneli’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Benson tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Benson’ın mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, Benson’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, Talentsloop Paneli’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Benson’ın yazılı izni ve onayı olmadan kullanamayacaktır. Talentsloop ekibi ise Üye’nin kimlik bilgilerini, deneyimlerini, ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Panel’de yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve Talentsloop’un tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Benson tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Benson’a izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Benson’ın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Benson’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Benson, üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir.

6.2. Benson, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Benson yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda Üye, Talentsloop destek ekibine panel üzerinden ulaşabilecektir.

6.3. Üye site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Talentsloop Paneli üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Benson’ın Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Benson, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Panel üzerinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Panel üzerinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. 

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin Üye tarafından onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Benson’ın kontrolü dışında gelişen veya ortaya çıkan, Benson’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep dolayısıyla zarar gören taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı olarak bildirim yapacaktır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Benson’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Benson ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Aday ile Şirket arasındaki iş ilişkisi Benson’ın sorumluluğu dışındadır. Ancak Benson, taraflar arasındaki sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Benson’ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Benson’ın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği Talentsloop ekibi tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Talentsloop Paneli üzerinde üyelik oluşturması da Talentsloop ekibi tarafından engellenebilecektir.

Benson’ın Talentsloop Panel aracılığı ile sunduğu Hizmet’ten yararlanırken, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır. 

Benson, Üye’nin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’ye rücu edecektir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri Benson tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı; diğer maddelerin, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12.3. Benson, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Panel’i kullanım şeklini değiştirebilir, Panel’e üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Benson’ın işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’nin Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, ekleri veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’ye aktaracaktır. 

12.4. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. 

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.