image

ÇALIŞAN ADAYI ÖZGEÇMİŞ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKIN AÇIK RIZA BEYANI

Şirket tarafından açık rıza vermem durumunda özgeçmiş verilerimin, Şirket’in seçme ve yerleştirme faaliyetleri kapsamında sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya yurt içindeki veya yurt dışındaki iş başvuru süreçlerinde başvurunun değerlendirilmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amacıyla saklanacağı bilgisi tarafıma bildirildi. Ayrıca, bu kapsamda kişisel verilerimin yurt içindeki veya yurt dışındaki yukarıda belirtilen alıcı gruplarıyla paylaşılacağı belirtildi.

Rıza verdiğim verilerin rızamı çektiğim anda silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği bilgisi verildi. Rızamı her zaman Şirket’in e-posta adresine başvurarak geri alma hakkına sahip olduğum belirtildi.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin haklarım ve işleme faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, yukarıda belirtilen amaçlar ve işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak özgeçmiş verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Okudum, anladım ve kişisel verilerimin belirtilen şekilde işlenmesine rıza gösteriyorum.

Kişisel verilerimin belirtilen şekilde işlenmesine rıza göstermiyorum.